REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO

WERENTALL.EU

Szanowni Państwo, dbając o jakość świadczonych przez nasz Portal Internetowy usług przygotowaliśmy dla Państwa Regulamin Korzystania ze Portalu Internetowego werentall.eu, zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Zapraszamy zatem do zapoznania się z pełną treścią regulaminu.

&1. Definicje

Portal werentall.eu – platforma ogłoszeniowa dla osób prywatnych chcących wynająć sprzęt/usługę oraz dla firm/osób prywatnych oferujących sprzęt/usługę do wynajmu/wykonania. Portal za prezentowanie usług pobiera opłaty uwzględnione w cenniku.

Konto – usługa informatyczna świadczona drogą elektroniczną niezbędna do korzystania użytkownika z usług portalu

Użytkownik – osoba zakładająca konto na portalu i korzystająca a jego usług po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu,

Użytkownik Biznesowy - osoba zakładająca konto na portalu i korzystająca a jego usług po wcześniejszym zaakceptowaniu regulaminu, chcąca oferować swój sprzęt/usługi na stronie portalu,

Administrator -  osoba zarządzająca pracą portalu na wyraźne zlecenie właściciela portalu,

Właściciel Portalu - Firma MP PRODUKT II  ul. Rolnicza 6, 42-500 Będzin NIP 6252356194

Oferta – informacje dotyczące danego przedmiotu/sprzętu/usługi po zapoznaniu z którymi Użytkownik może przystąpić do rezrwacji bez ponoszenia kosztów.

Ogłoszenie - informacje dotyczące chęci wynajmu sprzętu/usługi za które Użytkownik nie ponosi opłat. Składanie propozycji w ogłoszeniach jest płatne dla Użytkowników Biznesowych i wynosi 1 punkt z pakietu Rezerwacji

Rezerwacja klienta– zgłoszenie chęci wynajmu przez Użytkownika ,

Pakiet Usług – płatny pakiet Usług oferowany dla Użytkowników Biznesowych określający czas dostępu do usług portalu, możliwość akceptowania rezerwacji, kwoty rezerwacji, odsłaniania danych kontaktowych, ilość dodania ofert,

Rezerwacja – pakiet punktów za które Użytkownik Biznesowy może akceptować złożone Rezerwacje klienta, odsłaniać dane kontaktowe, składać propozycje w ogłoszeniach,

Ważność konta – czas w przeciągu którego Użytkownik może korzystać z prezentowania ofert, prezentacji swojej wizytówki, obsługiwać rezerwacje (pod warunkiem posiadania punktów rezerwacji),

Kwota rezerwacji – suma kwot rezerwacji jaką Użytkownik może złożyć w ramach ofert Użytkownika Biznesowego,

Oferta promowana – oferta to usługa dodatkowo płatna pozwalająca wyróżnić daną ofertę w wynikach wyszukiwania oraz na stronie głównej,

Ogłoszenie promowane - ogłoszenie to usługa dodatkowo płatna pozwalająca wyróżnić dane ogłoszenie w wynikach wyszukiwania oraz na stronie głównej,

Regulamin – nieniejszy dokument określający zasady i warunki świadczenia usług przez Właściciela portalu

Partner handlowy – podmiot z którym Właściciel portalu współpracyje w ramach prowadzonej działalności,

SMS – wiadomość informacyjna bądź reklamowa przesyłana na telefon komórkowy Użytkownika.  

SMS informacyjny –  wiadomość sms wysyłany przez Administratora zawierający informacje dotyczące portalu,

SMS reklamowy – wiadomość sms wysyłana przez Administratora zawierający informacje handlowe Właściciela portalu lub informacje reklamowe dotyczące Partnerów handlowych,

POLITYKA PRYWATNOŚCI -  dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu.

Newsletter – nieodpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną lub SMS polegająca na dostarczeniu do Użykownika informacji o aktualnych nowościach lub informacjach dotyczących działalności portalu,

Sonda – krótka dobrowolna ankieta mająca na celu poznanie zdania Użytkowników na dany temat,

Rejestracja – przekazanie danych przez Użytkownika niezbędnych do założenia konta na portalu (adres e-mail, hasło, login-nick, Imię i Nazwisko, Adres, telefon kontaktowy, nr NIP). Użytkownik zakładając konto na portalu oświadcza iż zapoznał się z Regulaminem i jego postanowieniami i zobbowiązuje się do jego przestrzegania,

Cena – ustalany przez Użytkowników Biznesowych koszt wynajęcia/wykonania usługi,

Bony – kody dzięki którym Użytkownik Biznesowy może otrzymać i wykorzystać w ramach portalu,

Wszystkie prezentowane ceny na ramach portalu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. Ceny mogą ulec zmianie w trakcie negocjacji z Użytkownikami Biznesowymi. Ostateczne ceny oraz warunki sprzedaży ustalane są przez strony w trakcie kontaktu i uzgadnianiu szczegułów wynajmu/wykonaniu usługi oraz muszą być przez nie zaakceptowane.
Złożenie rezerwacji nie jest wiążące ani dla Użytkowników ani dla Użytkowników Biznesowych i może być w każdym momencie unieważnione.

&2. Postanowienia ogólne

1.      Właściciel udostępnia Użytkowniki oraz Użytkownikowi Biznesowemu platformę oferującą usługi informatyczne dostępu do portalu ,składania ofert, rezerwacji, prezentowania ofert, prezentowania ogłoszeń, wysyłanie SMS, obsługę rezerwacji oraz prezentowania wizytówki oraz innych opcji pod warunkiem przestrzegania przez niego niniejszego Regulaminu i pobera w związku z tym opłaty. Wysokość opłaty zależy od tego z jakich funkcji Użytkownik portalu chce skorzystać, w tym celu dokonuje on zakupu Usługi Informatyczej w wybranej przez niego wysokości które może wykorzystać dowolnie w ramach portalu. Wpłaty dokonuje się poprzez szybkie przelewy, a  koszty związane z usługami określone są  na stronach portalu oraz cennikach. Niewykorzystane środki pozostałe na koncie Użytkownika nie są zwracane. Portal stanowi narzędzie do ustalania warunków wynajmu/wykonania usługi zakupu pomiędzy Użytkownikiem a Użytkownikiem Biznesowym.

 

2.      W celu korzystania przez Użytkownika z portalu muszą być spełnione przez niego następujące warunki techniczne:

a.      urządzenie z dostępem do internetu (komputer PC, Laptop lub inny)

b.      zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa

c.      aktywne konto e-mail oraz aktywny numer telefonu,

3.      Użytkownik oraz Użytkownik Biznesowy zakładający konto na portalu oświadcza iż zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania,

4.      Właściciel oraz Użytkownik Biznesowy oświadcza iż poza informacjami związanymi bezpośrednio ze składaniem ofert i informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania portalu będzie przesyłał także inne informacje handlowe oraz reklamowe (SMS, e-mali) dotyczące działalności portalu oraz informacje handlowe-reklamowe dotyczące  Partnerów handlowych.

5.      Właściciel przetrzymuje dane podane przez Użytkowników z zakładce „Twoje konto->zarządzaj kontem->Dane osobowe” do wystawiania Faktur Vat, ( wystawiam fv przez wfirma oraz przekazuje nr telefonów do spsapi.pl w celu wysyłki sms) oraz udostępnia dane kontaktowe (adres e-mail oraz nr telefonu, imię i nazwisko) Użytkownikom Biznesowym w celu zrealizowania wynajmu zgłoszoną przez Użytkownika. Użytkownik w każdym momencie może zrezygnować z korzystania z usług portalu poprzez zgłoszenie na adres mailowy chęci usunięcia konta. W przypadku usunięcia konta Właściciel przetrzymuje dokumenty ( Faktury Vat) przez okres określony w przepisach prawa.   

6.      W przypadku braku logowania na konto Użytkownika w okresie 6 miesięcy od rejestracji/ostatniego logowania konto Użytkownika zostaje usunięte, a pozostałe na koncie środki nie zostają zwracane,

7.      Niewykorzystane punkty pozostałe na koncie Użytkownika nie są zwracane. Portal stanowi narzędzie do ustalania cen oraz warunków zakupu pomiędzy Właścicielem ,a Użytkownikiem.

8.      Wszystkie prezentowane w ramach Portalu ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów. Ceny mogą ulec zmianie w trakcie bezpośredniej negocjacji. Ostateczne ceny oraz warunki wynajmu/usługi ustalane są przez strony w trakcie negocjacji i składania ofert oraz muszą być przez strony zaakceptowane.

9.      W celu korzystania przez Użytkownika z Portalu muszą być spełnione przez niego następujące warunki techniczne:

d.      urządzenie z dostępem do internetu (komputer PC, Laptop lub inny)

e.      zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa

f.       aktywne konto e-mail lub facebook

10.   Użytkownik  zakładający konto na Portalu jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o  zapoznaniu się z regulaminem i zobowiązania się do jego przestrzegania, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.

11     Właściciel oraz Użytkownik Biznesowy oświadcza iż poza informacjami związanymi bezpośrednio ze składaniem ofert i informacjami bieżącymi dotyczącymi funkcjonowania portalu będzie przesyłał także inne informacje handlowe oraz reklamowe (SMS, e-mali) dotyczące działalności portalu oraz informacje handlowe-reklamowe dotyczące  Partnerów handlowych.

12     Użytkownik  w każdym momencie może zrezygnować z korzystania z usług Portalu poprzez zgłoszenie chęci usunięcia konta na adres e-mail bok@werentall.eu. W przypadku usunięcia konta Użytkownika  wszystkie jego dane znajdujące się na Portalu zostaną usunięte bez możliwości ich odtworzenia, a pozostałe na koncie środki ulegają przepadkowi.                                .                                        

13     W przypadku braku zalogowania się na konto Użytkownik a przez Użytkownika, w okresie 6 miesięcy od rejestracji/ostatniego logowania, konto Użytkownika zostaje automatycznie usunięte, a pozostałe na koncie Miedziaki ulegają przepadkowi.

14     Właściciel może wypowiedzieć umowę Użytkownikowi w przypadku naruszenia zasad obowiązujących w niniejszym regulaminie. W wyżej wymienionym przypadku dochodzi do usunięcia konta Użytkownika a pozostałe na koncie Miedziaki ulegają przepadkowi.

15     Właściciel może zablokować czasowo lub trwale konto Użytkownika w przypadku naruszenia zasad Regulaminu.

16     Użytkownik/Użytkownik Biznesowy  może posiadać tylko jedno konto.

17     Za złożenie oferty oraz za korzystanie z usług dodatkowych pobierane są od Użytkownika punkty  w ilości podanej przy składaniu oferty/aktywacji poszczególnych opcji.

18     Złożenie rezerwacji nie jest jednoznaczne z wynajmem danego sprzętu/usługi. Do zawarcia umowy dochodzi wyłącznie w sytuacji, gdy obie strony potwierdzą jej warunki (Użytkownik  złoży rezerwację a Użytkownik Biznesowy ją zaakceptuje) a następnie potwierdzi Użytkownikowi odpowiednią informacją telefoniczną bądź wiadomością emali. Oferty/rezerwacje skaładane w inny sposób niż wskazany w Regulaminie będą automatycznie odrzucane,

19     Zabronione jest stosowanie skryptów, robotów oraz innego oprogramowania zewnętrznego  służącego do składania ofert oraz wspomagania procesu składania ofert na Portalu, ingerowanie w działanie Portalu poprzez działania hakerskie, wchodzenie na konta innych Użytkowników, zdobywanie i generowanie bonów inny sposób niż określone w tym regulaminie.

20     W przypadku podejrzenia stosowania przez Użytkownika zewnętrznego oprogramowania służącego do wspomagania składania ofert na Użytkownika mogą być nałożone ograniczenia lub jego konto może być zawieszone do czasu wyjaśnienia sprawy,

21     Użytkownik biznesowy zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia sprzętu/wykonania usługi przedmiotu w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia naruszeń postanowień regulaminu

22     Hasło Użytkownika powinno składać się z co najmniej 8 znaków, posiadać małe i duże litery oraz jeden znak specjalny. Użytkownik  ma obowiązek chronić swoje dane do logowania na Portalu i nie podawać ich osobą trzecim.

23     Właściciel nie bieże odpowiedzialności za działania i szkody wyrządzone przez osoby trzecie z powodu niedostatecznego zabezpieczenia konta przez Użytkownika ( udostępnienie danych do logowania osobie trzeciej, ustawienie hasła nie spełniającgo kryteriów, pozostawienie danych do logowania na innym komputerze, pozostawienie danych do logowania zapisanych w miejscach dostępnych dla osób trzecich, niedostateczne zabezpieczenie swojej skrzynki e-mail).

24     Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań hakerskich.

25     Portal nie pobiera opłat od Użytkowników w imieniu Użytkowników Biznesowych. Wszelkie szczegóły wynajmu/wykonania usługi powinny być ustalone bezpośrednio z Użytkownikiem Biznesowym.

 

&3. Oferty/Ogłoszenia

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSZYSTKICH OFERT/OGŁOSZEŃ

1.      Składanie rezerwacji/propozycji w ogłoszeniach na Portalu różnią się w zależności od rodzaju.

2.      Każda rezeracja sprzętu/usługi musi być potwierdzona przez Użytkownika Biznesowego w jego panelu.

3.      W przypadku braku potwierdzenia przez Użytkownika Biznesowego złożonej rezerawcji w przeciągu 8 godzin złożoną przez Użytkownika rezerwację uznaje się za nieważną i zostaje odrzucona.

4.      Administrator ma prawo do usunięcia ogłoszenia/oferty w przypadku użycia zwrotów wólgarnych, obraźliwych, nieprawdziwych, krzywdzących lub z innych przyczyn jeżeli stwierdzi iż zawarte dane w sposób nieprawidłowy lub niekorzystny wpływają na Użytkowników lub działalność portalu,

5.      Użytkownik/Użytkownik biznesowy może wykupić dodatkową usługę do każdego ogłoszenia/oferty oddzielnie mającą na celu wyróżnienie swojego ogłoszenia/oferty. Takie Ogłoszenia/Oferty pojawiają się na górze listy wyszukiwanych przedmiotów oraz naprzemiennie wyświetlają się na stronie głównej. Koszt oraz czas wyróżnienia jest podawany przed wykupieniem usługi i może uledz zmianie.

 

Oferta

1.      Składanie rezerwacji w ofertach jest bezpłatne dla Użytkowników,

2.      Oferty może wystawiać jedynie Użytkownik Biznesowy,

3.      W celu złożenia rezerwacji Użytkownik określa termin wynajmu, określa szczegóły wynajmu, wybiera opcje dodatkowe, podaje dobrowolnie dane kontaktowe ( jeżeli nie ma założonego konta).

4.      Złożenie rezerwacji bez aktywnego konta skutkuje automatycznym założeniem konta Użytkownika w celu obsługi jego rezerwacji.

5.      Użytkownik Biznesowy wystawiający ofertę określa warunki wynajmu, opisuje wynajmowany sprzęt, określa cennik, dodaje zdjęcia. Portal nie ponosi odpowiedzialności za oferty dodane przez Użytkowników Biznesowych.

6.      Wystawiając ofertę Użytkownik Biznesowy dobrowolnie udostępnia innym ( również niezalogowanym) swoją ofertę oraz dane kontaktowe zawarte w „Moja wizytówka”,

7.      Złożone rezerwacje przez Użytkowników Użytkownik Biznesowy może zaakceptować do 8 godzin od założenia. Po tym czasie w przypadku braku akceptacji rezerwacja jest automatycznie odrzucana.

8.      Rezerwacje od Użytkowników przed zaakceptowaniem mają zablokowane dane kontaktowe. Użytkownik Biznesowy może odblokować je po wykupieniu dostępu do danych. Przed akceptacją rezerwacji Użytkownik Biznesowy może skontaktować się z Użytkownikiem poprzez prywatną wiadomość wysyłaną na wewnętrzną skrzynkę portalu. Niedozwolone jest wynajmowanie sprzętu oraz wymiana danych kontaktowych, adresów email, stron www przez wewnętrzną skrzynkę portalu. W przypadku wykrycia złamania regulaminu Administrator może zablokować lub usunąć konto Użytkownika Biznesowego,

9.      Użytkownik może posiadać taką ilość ofert która odpowiada aktywnemu abonamentowi,

10.   W przypadku utraty ważności konta oferty Użytkownika Biznesowego stają się nieaktywne i przestają wyświetlać na stronach portalu,

11.   Po akceptacji rezerwacji dane kontaktowe do Użytkownika zostają odblokowane,

12.   Strony mogą w każdym momencie zerezygnować z rezerwacji poprzez jej anulowanie.

13.   Niedopuszczalne jest dodawanie wielu ofert o takiej samej lub podobnej treści, oferty zbliżone do siebie będą usuwane, a w przypadku powtarzania takich praktyk konto blokowane lub usuwane,

Ogłoszenia

1.      Ogłoszenia może wystawiać jedyni Użytkownik,

2.      Wystawiając ogłoszenie Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie zawartych w nim danych Użytkownikom Biznesowym,

3.      Ogłoszenie powinno zawierać informacje na temat chęci wynajmu danego sprzętu, kategorię, proponowany budżet, termin, lokalizację, dane kontaktowe. Nie dopuszczalne jest podawanie nieprawdziwych danych kontaktowych.

4.      Użytkownicy Biznesowi mogą składać propozycje wynajmu Użytkowniką określając cenę za całość oraz dodając komentarz. Nie potrzebne jest pisanie danych kontaktowych w treści propozycji, dane kontaktowe do firmy są automatyczne dodawane do złożonej propozycji i Użytkownik może skontaktować się z wybranym Użytkownikiem Biznesowym wedle swojego uznania.

5.      Użytkownik po rozpatrzeniu propozycji może wybrać ofertę która go najbardziej zainteresowała przez opcję „Wybierz zwycięzcę”

6.      Niedopuszczalne jest dodawanie wielu ogłoszeń o takiej samej lub podobnej treści, oferty zbliżone do siebie będą usuwane, a w przypadku powtarzania takich praktyk konto blokowane lub usuwane,

& 4. Warunki wynajmu

1.      Umowa wynajmu zawierająca jest pomiędzy Użytkownikiem, a użytkownikiem Biznesowym. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności za nie spełnienie warunków wynajmu przez jednego z użytkowników.

2.      Ceny wynajmu sprzętu/usługi są ustalane pomiędzy Użytkownikami, Właściciel portalu nie ingeruje w rozmowy i ustalenia pomiędzy stronami,

3.      Każdy posiadacz Konta Biznesowego może dodać plik w postaci pdf z regulaminem wynajmu/wykonania usługi do swojej wizytówki, Użytkownik oświadcza iż zapoznał się z nim przed zarezerwowaniem sprzętu/usługi.

& 5. Opłaty

1.      Możliwość korzystania z usługi informatycznej dotyczącej dostępu do Portalu, dodawania ofert, wyróżniania jak i korzystanie z innych funkcjonalności Portalu jest płatne.

2.      W celu skorzystania z wyżej wymienionych funkcji Użytkownik/Użytkownik Biznesowy dokonuje zakupu Usługi Informatyczej w wybranej przez niego opcji które może wykorzystać zgodnie z przeznaczeniem w ramach portalu. Wpłaty dokonuje się poprzez szybkie przelewy, a  ilość punktów za aktywację poszczególnych funkcji określona jest  na stronach Portalu, lub w informacjach poprzedzających uaktywnienie usługi.

3.      Wykorzystane przez Użytkownika/Użytkowników Biznesowych usługi nie podlegają zwrotowi, prosimy o rozważne korzystanie z funkcji portalu,

4.      Za każdą wpłatę Użytkownik  wyraża chęć na otrzymanie FV poprzez podanie swoich danych osobowych,

5.      Po dokonaniu przelewu przez Użytkownika za daną usługą zostanie ona aktywowana w przeciągu godziny. W przypadku błędnego działania prosimy o kontakt mailowy bok@werentall.eu

6.      Użytkownik biznesowy  może dobrowolnie zarządzać swoimi usługami zgodnie z funkcjonalności  Portalu zgodnie z przeznaczeniem,

7.      Użytkownik Biznesowy ma do wyboru jeden z czterech pakietów. Pakiety nie sumują się (kilkukrotne wykupienie tego samego pakietu nie spowoduje dodania punktów ani przedłużenia konta o kolejne dni, a jedynie uzupełnienie środków/punktów zgodnego z zakupionym pakietem do stanu pierwotnego), jeżeli pakiet który użytkuje Użytkownik Biznesowy jest dla niego niewystarczający, powinien on przejść na wyższy pakiet który daje więcej możliwości.

8.      Przejście z paketu wyższego na niższy spowoduje obniżenie wszystkich punktów i kwot rezerwacji do stanu zgodnego z wykupionym najnowszym pakietem.

9.      Użytkownik Biznesowy zakładający konto na portalu otrzymuje pakiet „Starter”. Jest to pakiet próbny i darmowy. Po jego wyczarpaniu Użytkownik Biznesowy chcący dalej korzystać z portalu powinien wykupić jeden z pakietów.

10.   Pakiet „Starter” traci ważność również w momencie wykupienia przez Użytkownika Biznesowego jednego z pakietów.

11.   Stan i ważność jak również historię można śledzić w zakładce „Stan konta” w swoim panelu.

12.   Liczba pobieranych punktów:

- zaakceptowanie rezerwacji – 1 punkt rezerwacji,

- odblokowanie danych przez zaakceptowaniem rezerwacji – 1 punkt rezerwacji,

- odblokowanie danych w ogłoszeniach – 1 punkt rezerwacji,

- wysłanie sms – 1 punkt sms

- kwota rezeracji – wg rezerwacji Użytkownika ( wg cennika w ofercie Użytkownika Biznesowego)

& 6. Bony jednorazowe:

1.      Bony jednorazowe są generowane w postaci ciągu znaków.

2.      Bon może wygenerować Administrator Portalu i przekazać go  Użytkownikowi lub Użytkownikowi Biznesowemu Użytkownik  posiadający bon może zrealizować go na swoim profilu lub przekazać innemu Użytkownikowi.

3.      Raz zrealizowany bon nie może być zrealizowany ponownie.

4.      Właściciel Portalu nie bierze odpowiedzialności za zrealizowane bony, które w wyniku niedbałości przez Użytkownik a zostały wykorzystane wbrew woli Użytkownika.

& 7. Powiadomienia SMS

1.      Użytkownik  oświadcza iż wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości sms (Powiadomienia) od Administratora/Właściciela/Użytkownika Biznesowego dotyczących działalności Portalu jak i oferty partnerów handlowych, oraz w celu zrealizowania rezerwacji,

2.      Koszt wysyłki wiadomości to 1 punkt SMS

3.      Pakiety SMS możliwy jest do wykupienia w zakładce cennik SMS i może być dobrowolnie wykupion wedle uznania Użytkownika Biznesowego,

4.      Wiadomości reklamowe wysyłane przez Portal dotyczące partnerów handlowych są bezpłatne.

 

 

& 8.Reklamacje

1.      Właściciel odpowiada względem Klienta jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (Rękojmia), wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

2.      Każdy Klient ma ustawowe prawo do zgłoszenia reklamacji.

3.      Przed złożeniem reklamacji i do Właściciela, Użytkownik/Użytkownik Biznesowy  jest proszony o kontakt telefoniczny lub za pomocą wiadomości elektronicznej z Właścicielem celem przyśpieszenia postępowania reklamacyjnego i rozwiązania problemu.

4.      Korzystając z prawa do reklamacji należy precyzyjnie opisać występujące wady lub Usługi.

5.      Właściciel zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od kupującego żądania wymiany lub usunięcia wady albo obniżenia ceny.

6.      Każdy Użytkownik  zostanie poinformowany o wyniku postępowania reklamacyjnego w drodze mailowej lub pisemnej.

7.      Reklamacje odnośnie wynajmu Sprzętu/Usługi powinny być składane bezpośrednio do Użytkownika Biznesowego od którego Użytkownik wynajął sprzęt/usługę. Właściciel portalu nie bierze odpowiedzialności za szkody finansowe/moralne/zdrowotne i inne w związku z wynajmowaniem sprzętu/usług i działalności Użytkowników oraz Użytkowników Biznesowych na portalu. Portal jest jedynie platformą ogłoszeniową i wszelkie roszczenia powinny być kierowane bezpośrednio do Użytkowników i Użytkowników Biznesowych dotyczących sprawy.  

 

§9. Prawo do odstąpienia od umowy

1.      Każdy Użytkownik  zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta posiadający status Konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie ustawowym 30 dni od jej zawarcia lub otrzymania Produktu w zależności od tego, która z czynności nastąpiła później.

2.      Każdy Użytkownik  zgodnie z art. 34 ustawy o prawach konsumenta jeżeli  posiada status Konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3.      Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy złożyć stosowne oświadczenie woli Właścicielowi oraz odesłać Produkt na adres korespondencyjny Właściciela.

4.      Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość to Użytkownik  ponosi koszt odesłania Produktu do Właściciela.

5.      Po złożeniu oświadczenia woli o odstąpieniu od Umowy cena Produktu zostanie zwrócona Użytkownik owi, podobnie jak koszt wysyłki Produktu poniesiony przy zakupie do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Właściciela w terminie 14 dni, nie wcześniej jednak niż przed otrzymaniem rzeczy.

& 10. Wizytówka

1.      Każdy Użytkownik Biznesowy posiadający ważne i opłacone konto na portalu może zamieścić własną wizytówkę wraz z bezpośrednią domeną ( np.  https://firma.werentall.eu ). Niedozwolone jest stosowanie domen zawierających nazwę miast,

2.      Wizytówka zawiera dane firmy oraz opis którym Użytkownik Biznesowy może dowolnie zarządzać poprzez edycję,

3.      Wizytówka zawiera również informację na temat aktywnych ofert Użytkownika Biznesowego,

4.      W przypadku utraty ważności konta wizytówka firmy staje się nieaktywna,

 

 

 

 

& 10. Postanowienia końcowe

1.      Właściciel zastrzega sobie prawo do wykonywania prac konserwacyjnych i do czasowego wyłączenia możliwości korzystania z Portalu.

2.      Właściciel ma prawo usunąć ofertę/ogłoszenie/rezerwację:

a.      gdy Użytkownicy biorący w niej udział nie przestrzegali regulaminu,

b.      gdy Użytkownicy lub osoby trzecie ingerowały w działania systemu

c.      gdy stwierdzono błędne działanie systemu,

3.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

4.      Każdy Użytkownik  posiadający status Konsumenta ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń takich jak:

a.      stały polubowny sąd konsumencki, w którym składać można wnioski o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

b.      powiatowy lub miejski rzecznik praw konsumenta lub organizacje społeczne, których statutowe zadania to ochrona praw konsumentów.

8.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

9.      Niniejszy regulamin razem z załącznikami stanowi integralną cześć, zawieranej przez Właściciela oraz Użytkownik a umowy sprzedaży.

10.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2019 roku do odwołania.